Change Language
Reset

TAKAFUL ADVISOR GREAT EASTERN

WAEDA HASSAN

[pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="1"]


TAKAFUL ADVISOR ADVISERA

Takaful Great Eastern merupakan sebuah syarikat takaful di Malaysia yang menawarkan pelbagai produk takaful kepada pelanggan. Takaful merupakan satu bentuk insurans Islam yang berdasarkan konsep saling tolong-menolong dalam komuniti.


Takaful Great Eastern menawarkan pelbagai produk perlindungan, termasuk pelan nyawa, perlindungan kesihatan, perlindungan pendidikan, dan pelan persaraan. Pelan nyawa memberikan perlindungan kewangan kepada peserta takaful dan keluarganya jika berlaku kematian atau kecacatan peserta.

Selain itu, pelan kesihatan Takaful Great Eastern memberikan perlindungan kesihatan dan perubatan kepada peserta takaful. Pelan ini merangkumi kos rawatan hospital, pembedahan, perubatan pakar, dan perubatan umum.


Takaful Great Eastern juga menawarkan pelan pendidikan untuk membantu peserta takaful menyimpan dana pendidikan untuk anak-anak mereka. Pelan ini membantu memastikan anak-anak mendapat peluang pendidikan yang baik walaupun jika sesuatu berlaku kepada peserta takaful.


Selain daripada itu, syarikat ini juga menyediakan pelan persaraan bagi individu yang ingin menyimpan dana untuk masa depan mereka. Pelan persaraan ini membolehkan peserta takaful menyimpan dana secara berterusan dan menerima pembayaran tetap setelah mencapai umur persaraan.


Takaful Great Eastern mempunyai prinsip-prinsip yang berlandaskan kepada syariah Islam. Keuntungan dan risiko dikongsi secara adil antara peserta takaful dan syarikat. Takaful Great Eastern juga mempunyai panel penasihat syariah untuk memastikan aktiviti perniagaan mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Dalam kesimpulannya, Takaful Great Eastern merupakan syarikat takaful yang menawarkan pelbagai produk perlindungan dan penjagaan kewangan kepada pelanggan mereka. Syarikat ini berpegang kepada prinsip-prinsip syariah Islam dalam operasi perniagaan mereka.


Ad Image
Ad Image